УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ

Written by Odrzavanje. Posted in Вијести

Одборници Скупштине општине Пелагићево, на својој 7. редовној сједници, усвојили су буџет општине за 2022. године, у износу од 2.500.000 марака. Такође, усвојен је и нацрт ребаланса буџета општине за 2021. године. За оба документа, стигла је и сагласност Министарства финансија РС. 

Донешена је Одлука о кредитном задужењу општине Пелагићево у износу 1.200.000 марака, на период од 10 година, путем емисије обвезница преко Инвестиционо-развојне банке РС.

Прихваћен је и извјештај о раду начелника општине између два скупштинска засиједања, те Одлуке о плану кориштења средстава прикупљених по основу водних накнада у 2022. години, по основу накнаде за заштиту од пожара у 2022. години, по основу накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у 2022. години и по основу концесионих накнада у 2022. години.